You Are Viewing

Política de privacitat

En compliment amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, us informem que les dades que ens heu facilitat en els formularis de contacte sol·licitant informació sobre els productes i serveis de la franquícia, seran incorporades a fitxers degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, titularitat de Mundopán Artesanal S.L., d’ara endavant, Mundopán.

Tots els camps que apareixen assenyalats amb un asterisc (*) seran d’emplenament obligat, de tal manera que l’omissió d’algun comportarà la no admissió de la sol·licitud.

Finalitat de la recollida de dades de caràcter personal

  • La recollida i tractament de les dades personals que ens heu facilitat tenen les següents finalitats:
  • Operar a la pàgina web Mundopán i oferir-vos els serveis que heu demanat.
  • Informar-vos dels productes i serveis disponibles a Mundopán i els seus franquiciats.
  • Posar-se en contacte amb vosaltres via enquestes per conèixer la vostra opinió sobre els serveis actuals o de nous serveis potencials que podrien oferir-se en el futur.
  • Oferir-vos assistència a l’usuari, gestionar les subscripcions i respondre sol·licituds, preguntes i comentaris.
  • La gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l’usuari decideixi subscriure’s, donar-se d’alta o utilitzar.
  • Fer un estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de l’ús dels serveis per part dels usuaris per al disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis de Mundopán.
  • Realitzar comunicacions d’actes especials, programes, enquestes, concursos, sortejos i altres ofertes i promocions, a més d’administrar-ne la participació.
  • Enviament per qualsevol mitjà tradicional i electrònic (SMS, trucada telefònica, correu electrònic) d’informació tècnica, operativa i comercial sobre els serveis que ofereix Mundopán.

A cada comunicació comercial donarem a l’usuari la possibilitat de donar-se de baixa, clicant un enllaç DONAR DE BAIXA COMUNICACIONS COMERCIALS que apareix al final de tots els nostres correus electrònics, o bé comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic: dpo@mundopan.es

Cessió de dades personals dels usuaris a tercers

En el cas que l’usuari sol·liciti una prova dels nostres serveis, Mundopán Artesanal S.L., cedirà les seves dades al franquiciat del sistema Mundopán corresponent a la seva zona geogràfica, amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació i prova dels productes.

Mundopán podrà cedir les seves dades a terceres empreses o professionals, a qui delega l’anàlisi estadística, enviar correus electrònics o correus postals, proporcionar atenció al client, o la distribució i lliurament de la mercaderia.

Mundopán signarà amb totes aquelles empreses o professionals que accedeixin a les dades els contractes d’accés a les dades per tercers oportuns per garantir el deure de secret i confidencialitat de les dades.

Seguretat

Mundopán fa servir mètodes de protecció administratius, funcionals, tècnics i físics per salvaguardar la informació personal que recollim i tractem. Els nostres controls de seguretat estan destinats a mantenir un nivell adequat de confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades. Efectuem proves regulars del nostre lloc web, els nostres centres de dades, els nostres sistemes i altres actius per veure si presenten punts vulnerables pel que fa a seguretat. En cas que la informació personal (com ara el número de la targeta de crèdit) es transmeti a altres llocs web, aquesta informació es protegeix mitjançant l’ús de protocols xifrats com el protocol SSL (Secure Sockets Layer).

Mundopán es compromet a complir l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, i el deure de guardar-les, tot adoptant les mesures necessàries adequades per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Drets dels usuaris

L’usuari podrà exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals, per escrit a Mundopán Artesanal S.L. Calle de Severo Ochoa 4 nave 13 – 28522 – Rivas Vaciamadrid (Madrid) o enviant un correu electrònic l’adreça de correu electrònic dpo@mundopan.es

L’escrit ha de contenir les dades següents: Nom i cognoms del titular de les dades, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o document acreditatiu, i petició en què es concreta la sol·licitud.